สวนกล้วยไม้แนวตั้งเชิงธุรกิจอัจฉริยะ แม่โจ้
Smart vertical orchid garden management by  Intelligenete system : SVG

 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» สวนกล้วยไม้แนวตั้งเชิงธุรกิจแม่โจ้
» vdo Smart สวนกล้วยไม้
» ข้อมูลผลการวิจัย
» กราฟแสดงข้อมูล
» facebook คณะผลิตกรรมการเกษตร
» ผู้ดูแลระบบ
 
 


VDO SMART vertical orchid garden (อ้างอิง : www.youtube.com)       
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถ.เชียงใหม่-พร้าว
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873670 โทรสาร (053) 873670